Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

palynka
 Paranoją jest fakt,że nadal tęsknię.
palynka

Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.

Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
I zapomnę...  W końcu zapomnę, że byłeś obok przez tą krótką chwilę.
Że znaczyłeś dla mnie 'coś więcej'. Że Twoje oczy tak
cudownie patrzyły w moje, a uśmiech powodował,
że czułam
się cudownie. Kiedyś Twoja obecność
nie będzie już sprawiała,
że miękną mi nogi a serce przyspiesza. Będziesz przeszłością, jedynie krótkim epizodem, na którego wspomnienie lekko
się uśmiechnę. Ale przecież nie chcę, żebyś znaczył
dla mnie cokolwiek, a za każdym razem kiedy Cię widzę
w mojej głowie robi się bałagan. Więc zniknij, zniknij z mojej drogi.
 Pozwól mi zapomnieć i być w pełni szczęśliwą.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
Ile jeszcze razy musisz mnie zranić, żebym zrozumiała, że nie warto już o Ciebie walczyć?
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
Nic nie kojarzy się z samotnością tak bardzo,jak milczący telefon.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
Bywamy zazdrośni o to, co sami odrzucamy.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
Nigdy nie zadawaj się z mężczyzną, który pokazał Ci, że potrafi zranić. 
— Sherry Argov
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
Wstać, zjeść, jakoś szybko przeżyć dzień.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
8294 4080
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
4706 b1a2 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać - bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
2883 9625
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
Bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz
— Tadeusz Boy-Żeleński
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
9518 123a
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
Tęsknota za tobą zniszczy mnie jak rak.
— Dennis Lehane
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
2478 13b1
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
Zapomnisz o nim i nie będziesz wspominać go już co noc. Nie będziesz czekać, aż wyświetlacz telefonu się podświetli i zobaczysz kopertę z jego imieniem. Słysząc kiedyś “waszą” piosenkę w radiu nie przełączysz jej, właściwie to nic wtedy nie zrobisz, bo nawet nie zwrócisz uwagi. Będziesz zdolna do tego, by usunąć wszystkie wiadomości i jego numer, który z biegiem czasu i tak ulotni Ci się z głowy. Leżąc wieczorem w łóżku nawet przez chwilę nie pomyślisz o nim, brzmi nierealnie, prawda? Ale tak właśnie będzie, jeśli teraz dasz sobie spokój. Musisz zrozumieć, że tacy ludzie jak on nigdy się nie zmienią i to nie chłopak w którym kiedyś się zakochałaś, on zniknął i nie wróci.

MOŻESZ CIERPIEĆ DALEJ, ALE PAMIĘTAJ, ŻE JEŚLI SKOŃCZYSZ TO JAK NAJSZYBCIEJ, TO BĘDZIESZ CORAZ BLIŻEJ SZCZĘŚCIA , KTÓRE CZEKA CIĘ PO UWOLNIENIU SIĘ OD JEGO OSOBY. 
— SZCZĘŚLIWA
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
palynka
8209 aad8
Reposted fromDoopamina Doopamina viaouioui ouioui

July 05 2015

palynka
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viakarr4mba karr4mba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl